دفتر مرکزی

استان بوشهر - بندر دیّر میدان غدیر رو به روی منطقه انتظامی دفتر نجیرم

 ایمیل سازمانی : info@najirom.com

 تلفن تماس : 02171057782

 ساعات کاری از شنبه تا چهارشنبه 9 صبح تا 8 شب